Music

 Videos

  Photos

      Band

 play

 play

 play

 play

 play

 play

 play

 play

 play

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley

 pley 

 

COVERS

- Proud Mary (CCR)……………………….

- The Midnight Special (CCR)…………….

- Have You Ever Seen The Rain (CCR)…..

- Cotton Fields (CCR)……………………...

- Achy Breaky Heart……………………….

- Hey Tonight (CCR)………………………

- Up Around the bend (CCR)……………...

- Bad Moon Rising (CCR)…………………

- Lodi (CCR)……………………………….

OWN COMPOSITIONS -  fragments

01. Wiem (STREFA 50)……………………

02. Sen o Bieszczadii (STREFA 50)……….

03. Na koρcu œwiata (STREFA 50)………..

04. Nie  wiem czy pamiκtam (STREFA 50).

05. Nie chcemy za wiele (STREFA 50)……

06. Poranny wiatr (STREFA 50)………….

07. DokΉd goniκ (STREFA 50)…………….

08. Maszyny szalone (STREFA 50)……….

09. Mistrz sportu (STREFA 50)…………..

10. Hej Ty (STREFA 50)…………………..

11. Stres (STREFA 50)…………………….

12. Bo ja Mam Teœcia (R. Poznakowski)…

13. Ostatni raz (STREFA 50)……………..

14. Z³ota Wis³oka (STREFA 50)…………..

15. W korowodzie lat (STREFA 50)………

16.  JadΉ goœcie jadΉ……………………….